Din elkonsult

2015

Vi är medlemmar i

Sydskånes elförening

 
 

Här på vår webbplats vill vi ge dig möjlighet att i någon mån lära känna företaget TEPEK och oss som jobbar här.

Vi hoppas den ska fungera som informationskälla för kunder, leverantörer, branschfolk och andra som vill veta mer om oss

 


 

Välkommen till TEPEKs hemsida

Vi utför följande tjänster:


- Belysningsplanering
- Kraft
- Teleteknik -data, larm & säkerhet

- Brandlarm
- Styr- & övervakning
- Spänningsutjämning
- El-scheman
- Kontroll, utredning & besiktning
- Projektledning i el-projekt


Hjärtligt Välkommen till tepek.se!